Tuesday, September 25, 2012

Günlük Hayattan


Tartışmakta hatta bunu birbirine vurmaya kadar vardırmakta olan Ada ile Lorin'e annesi müdahele etmemektedir. Elif abla ile konuşmasına devam etmektedir. Elif abla gürültünün geldiği yöne bakınca Lorin'in ablasına vurduğu sahneyi görür ve  sadece der ki:
" Ablalara vurulmaz ama Lorin"
 Lorin'den cevap gecikmez:
 "Sen kendi işine bak!"

Arabada okula giderken Ada bir soru soracağım der, soru şudur:
 "Anne her masalda para mutluluğu getirmiyor yazıyor, nasıl oluyor ki?"

Lorin'i öpmek isteyen Ada ablası, Lorin izin vermeyince, sinirlenerek omuzlarından tutup biraz sarsar.
Bunun üzerine Lorin şöyle der:
"Ada cezalısın!"
ve babasına dönüp der ki,
"Hatlıyım değil mi baba?"  (haklıyım)

No comments: