Friday, March 08, 2013

Kadın HayattırKadın, bünyesinde yepyeni bir canlıyı barındıran, olağanüstü anatomik yapısı (sonuçta kadın kendi kopyasını yapmıyor, yeni bir insan bünyesinde varlık buluyor) ile yaşadığı iç yapı bozumu, doğumdan sonra da bebekle birlikteliği bünyesinin dışında ama hemen yanı başında dışyapı bozumunu sağlamakta, kadının sert, katı, geçirimsiz yapılar kurmasını engellemekte, kadını, yapılandırılmış yapay bir sığınaktan sıyırarak hayatın ortasına bırakmaktadır.
Bu süreçlerden uzak olan erkek, hayattan kopuk, sanal yapılarda devinmekte, erkek sanal, kadın gerçek, erkek iktidar, kadın hayat olmaktadır.
Kadınların kalın duvarlı yüksek yapıları yoktur. Kadınlar anlaşılamaz çünkü kadınlar, somutlaştırılamaz. Kadın yaşanır. Bugün modernizm, kapitalizm, yapılı, geçirimsiz, hayattan kopuk mekanik alanına  kadını da çekmekte, hayatı tamamen ıskalamaktadır.
Kadın, özgür, amorf, açık, geçirimli hayat alanındadır. Özgürlük, kadını, hayat alanından kopararak yapılı, mekanik, kapitalist erkek alanına taşımakla sağlanamaz. Özgürlük, sistemi ve erkeği, kadının ve hayatın alanına çekmekle mümkün olabilir. Kapitalizmin kadın-erkek ikiliğinden hayat alanına, insan alanına geçmekle ancak hayat bulunabilir.
Kadının sisteme entegre edilmesi yerine sistemin kadına, hayata dönüştürülmesine ihtiyacımız var. Ancak kadının, hayatın, özgürlüğün alanında soluklanabiliriz.
No comments: