Friday, December 13, 2013

Büyük ÖdülDev

Lorin: Baba gerçekte dev, canavar, cadı yoktur, sadece rüyada vardır. Mesela ben, bir dev gördüm, hemen rüya olduğunu anladım. Çünkü gerçekte yok ki.
Ada lafa girer:
Ada: Ama ben rüyamda, rüyada olduğumu unutuyorum...
Büyük Ödül

Lorin'i babası uyutmaya çalışmaktadır, aşağıdan Ada'nın gürültüsü üzerine Lorin "Uyumaya çalışıyoruz şurda sessiz olur musunuz!!!!!" diye bağırır ama duyan olmaz. Bunun üzerine babası aşağıya gitmek üzereyken
Lorin, "Baba lütfen kızma ve yüksek sesle konuşma" der. Bunun üzerine gayet alçak bir sesle aşağıdakileri uyaran babası yukarıya dönünce;

Lorin: Kızmadığın ve bağırmadığın için sana büyük ödül var, ödül ne söylim mi ?
Baba: Söyle
Lorin: Sana kızdığım bir zamanda, yine de senin istediğini yapacağız.
Baba: Yuppiiii


No comments: