Sunday, November 23, 2014

Şeyler

Nietzsche, Tan Kızıllığı kitabında "insanlar neden şeyleri görmez?" diye sorar ve cevap verir: "Kendisi de yolun üzerindedir; şeyleri bizzat kendisi örter" der. 

Ama çocuklar şeyleri görür niçe, onlara şeyleri örtmeyi biz öğretiriz. 

No comments: