Saturday, March 14, 2015

Bu Aynılık Nedir?


Nasıl oluyor da bunca farklılığımıza rağmen bu kadar aynı olabiliyoruz?

Hepimiz ötekini dışlayarak varoluşumuzu şekillendirirken farklılığımızı ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz.

Öteki ile aynı olduğumuzu, farklılığımızın da aynıığımız olduğunu görünce dehşete kapılıyoruz.  

Her fırsatta farklılığımızı vurguluyoruz ama aynıyız, aynının farklı kompartımanlarında sürekli aynıyı üretiyoruz.

Asıl mesele bütün heterojenliğimizi yitirerek nasıl aynılaştığımızdır, kendimizi homojenleştirerek farklılığımızı nasıl yitirdiğimizdir.

Sanırım Foucault'nun da kafaya taktığı buydu...

No comments: