Thursday, August 13, 2015

Ya Düşerse


Lorin: Baba dünya sürekli dönüyor ya,
Baba: Evet
Lorin: Ya Düşerse... Hani bizim gibi canlı da değil ya, sadece içindekiler canlı, ya düşerse...
Baba: Düşmez, düşmez...
No comments: