Monday, November 20, 2017

İpin Ucu

İpin ucunu kaçırmamak gerekir.
İpin ucu nerededir?
Tam da şimdide, bulunduğun andadır.
Arayarak kaybolmamak gerekir.

No comments: